แนะนำบุคลากร

นายดลวัส  สังวาลเดช

ปลัดเทศบาลตำบลต้นคราม

กิจกรรมในชุมชน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ออกตรวจเช็คและซ่อมแซมเสาเสียงไร้สาย
ต้นไม้ล้ม ภายในบริเวณวัดน้อยหลวงปู่เนียม ม.2
กิ่งไม้ระสายไฟ บริเวณพื้นที่ ม.11 ชุมชนบ้านศาลาแดง
ทีมงานป้องกันฯ จัดรถน้ำระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าในพื้นที่ ม.2
จนท.งานป้องกันฯ จัดรถน้ำสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ บริเวณเชิงสะพานบางยี่หน
เจ้าหน้าที่ทต.ต้นคราม ร่วมกันจัดกิจกรรม "จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์วันวิสาขบูชา" ทำความสะอาด ณ วัดดอกบัว
ทีมงานดับเพลิง ทต.ต้นคราม ร่วมสนับสนุนในเหตุเพลิงไหม้หญ้า บริเวณบ้านลานคา ม.3
ต้นไม้ล้มกีดขวางถนน บริเวณบ้านวัดลานคา ม.3
ทต.ต้นคราม ส่งทีมงานดับเพลิงร่วมสนับสนุนในเหตุเพลิงไหม้หญ้า บริเวณบ้านทุ่งเจริญ ม.7

🐥 รู้จักนายก

ประวัตินายก

นายดำรงค์กิตติ์  บุญสงวนศรี

นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม 

Youtube

 

  แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ITA