แนะนำบุคลากร

นายดลวัส  สังวาลเดช

ปลัดเทศบาลตำบลต้นคราม

กิจกรรมในชุมชน

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมกราคม 2563
"นายกเป็ด" ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8
จัดรถน้ำออกพรมน้ำดับฝุ่น ณ สวนป่าปฎิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ วัดกลาง
"นายกเป็ด" พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงและพระราชินี
ทีมป้องกันฯ ทต.ต้นคราม จัดรถน้ำสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้หญ้าบ้านเเหลม
"นายกเป็ด" พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจน้องซึ่งป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง
ฉีดพ่นหมอกควัน พื้นที่หมู่ 7 บริเวณชุมชนวัดปากคลองกุ่ม ป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก
นายกเป็ด ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนทรุดตัว และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปักหลักและวางกรวยยางจุดที่ถนนทรุดตัว

🐥 รู้จักนายก

ประวัตินายก

นายดำรงค์กิตติ์  บุญสงวนศรี

นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม