แนะนำบุคลากร

นายดลวัส  สังวาลเดช

ปลัดเทศบาลตำบลต้นคราม

🐥 รู้จักนายก

ประวัตินายก

นายดำรงค์กิตติ์  บุญสงวนศรี

นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม 

กิจกรรมในชุมชน

งานป้องกันฯ ออกช่วยเหลือกำจัดรังต่อในกอไผ่ บริเวณ ม.3 บ้านลานคา
เจ้าหน้าที่ออกตรวจเช็คและซ่อมแซมเสาเสียงไร้สาย ม.7 ม.8 และม.12
ทต.ต้นครามสนับสนุนรถน้ำฉีดทำความสะอาดคราบน้ำมันจากอุบัติเหตุรถชน หน้าปั๊มปตท.NGV ศาลาแดง
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ จัดรถน้ำสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้หญ้าในเขตพื้นที่ อบต.จรเข้ใหญ่
จนท.บ้านพักเด็กและครอบครัวส่งมอบนมผงสำหรับเด็กเล็กให้กับครอบครัวยากจน
ต้นไม้ล้ม ภายในบริเวณวัดน้อยหลวงปู่เนียม ม.2
กิ่งไม้ระสายไฟ บริเวณพื้นที่ ม.11 ชุมชนบ้านศาลาแดง
ทีมงานป้องกันฯ จัดรถน้ำระงับเหตุเพลิงไหม้หญ้าในพื้นที่ ม.2
จนท.งานป้องกันฯ จัดรถน้ำสนับสนุนเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ บริเวณเชิงสะพานบางยี่หน