แนะนำบุคลากร

นายดลวัส  สังวาลเดช

ปลัดเทศบาลตำบลต้นคราม

กิจกรรมในชุมชน

จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
นายกเป็ด พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่รพ.บางปลาม้า ออกตรวจเยี่ยมศพด.เพื่อเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
เกิดเหตุเพลิงไหม้หญ้าซ้ำ ข้างสวนป่าฯ วัดกลาง ม.6
ทต.ต้นคราม ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้หญ้าเป็นวงกว้าง บริเวณข้างสวนป่าฯ วัดกลาง ม.6
เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ทต.ต้นคราม เข้าควบคุมเพลิง เหตุไฟไหม้หญ้า ม.10
"นายกเป็ด" ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8
"นายกเป็ด" พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงและพระราชินี
"นายกเป็ด" พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจน้องซึ่งป่วยด้วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง

🐥 รู้จักนายก

ประวัตินายก

นายดำรงค์กิตติ์  บุญสงวนศรี

นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม