ประวัติส่วนตัว

                      ชื่อ นายดำรงค์กิตติ์  บุญสงวนศรี

                      ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม

                      เกิดเมื่อ   วันที่  9  มกราคม  พ.ศ. 2508

                      สถานที่เกิด  จังหวัดสุพรรณบุรี

                      ภูมิลำเนา   50/1 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 

                      บิดา      นายวิวัฒน์  สงวนศรี

                                 อาชีพ ค้าขาย

                      มารดา   นางละเอียด  สงวนศรี

                                 อาชีพ ค้าขาย

                     นายดำรงค์กิตติ์  บุญสงวนศรี เป็นบุตรชายคนโต มีพี่น้องรวม 4 คน

                     น้องสาว    นางนันทวัน  ตระกูลพรม  (ธุรกิจส่วนตัว)

                     น้องสาว    นางจินตนา  ชัยวงษ์  (ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 7)

                     น้องชาย   นายชัยรัตน์  สงวนศรี (ธุรกิจส่วนตัว)

                      ภรรยา    นางรัตตา   บุญสงวนศรี

                                  อาชีพ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพม.9 สุพรรณบุรี

                      บุตร 3 คน   1. นางสาวกอแก้ว  สงวนศรี

                                     2. นางสาวติณณา  สงวนศรี

                                     3. นายวงศกร  สงวนศรี

ประวัติการศึกษา

                   - มัธยมต้น โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"

                   - ปวช. 1-3 พณิชยการสีลม

                   - ปวส. 1-2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

                   - ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                   - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการภาครัฐ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

 

ประวัติการทำงาน

                   - ผู้จัดการฝ่ายขายภาคกลาง เขต 1 บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

 

ประวัติการดำรงตำแหน่งทางการเมือง

                   - ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกครามดีเด่น พ.ศ. 2545

                   - ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคราม พ.ศ. 2546

                   - ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคราม พ.ศ. 2547

                   - ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลโคกครามพัฒนา ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2554

                   - ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page