ประชาสัมพันธ์

วัน เวลา และสถานที่ ในการดำเนินการตรวจรับโครงการซ่อมแซมถนนพร้อมลงหินคลุกถนนสายบ้านนายสกล สุขปรุง

จากถนน ม.เกษตร ถึงบ้านนายสกล สุขปรุง หมูที่ ๑๑

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page