ประชาสัมพันธ์ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธี e-bidding และผู้ยื่นเสนอเอกสารเสนอราคาในการดำเนินงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page