เทศบาลตำบลต้นครามจัดทำโครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการฝึกศึกษาหลักสูตร "ประดิศฐ์ดอกไม้จันทน์ จากดวงใจถวายความอาลัยแด่องค์พ่อหลวง" โดยประชาชนจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา กลุ่มมวลชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นคราม เข้ารับการอบรมและร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

     - ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกสุพรรณิการ์ จำนวน 3,500 ดอก

     - ดอกชบาทิพย์ จำนวน 200 ดอก

     - ช่อประธานดอกสุพรรณิการ์ จำนวน 100 ช่อ

วันที่ 28 กันยายน 2560 ตัวแทนเทศบาลตำบลต้นครามพร้อมคณะ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 650 ดอก ณ อาคารรับรอง 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกี่ยวกับหน่วยงาน