วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายดำรงค์กิตติ์ บุญสงวนศรี (นายกเป็ด) นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม พร้อมคณะ
ได้ร่วมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดรุณรักษ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นคราม โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
2. กิจกรรมถวายราชสักการะแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
3. กิจกรรมเรียนรู้การทำขนมไทย (ขนมไข่ปลา)
4. กิจกรรมทัศนศึกษา
วัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี และศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย (นาเฮียใช้) ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

จัดกิจกรรมโดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดรุณรักษ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นคราม กองการศึกษา เทศบาลตำบลต้นคราม

 

 

  

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

  

 

  

 

    

 

 

   

 

  

 

 

  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page