สภาพทั่วไป

         ลักษณะที่ตั้ง ตำบลโคกคราม เป็นตำบลหนึ่งใน 14 ตำบล และเป็น 1 ใน 18 แห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลต้นคราม ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นคราม ห่างจากอำเภอบางปลาม้า ประมาณ 3 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 106 กิโลเมตร อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร) เทศบาลตำบลต้นคราม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร

 


 

อาณาเขตติดต่อติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้ คือ

- ทิศเหนือ ติดกับตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

- ทิศใต้ ติดกับตำบลองครักษ์, ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

- ทิศตะวันออก ติดกับตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

- ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page