สภาพทั่วไป

                ลักษณะที่ตั้ง ตำบลโคกคราม เป็นตำบลหนึ่งใน 14 ตำบล และเป็น 1 ใน 18 แห่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานเทศบาลตำบลต้นคราม ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 2 ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เนื้อที่ประมาณ 5-0-0 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นเขตพื้นที่เทศบาลตำบลต้นคราม ห่างจากอำเภอบางปลาม้า ประมาณ 3 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 106 กิโลเมตร อาณาเขต (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตร) เทศบาลตำบลต้นคราม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 31 ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ดังนี้ คือ

ทิศเหนือ ติดกับตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้ ติดกับตำบลองครักษ์, ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน