พ.จ.อ.ปราโมทย์  แก้วปานกัน

หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

                                   

 นางสาทนี ด้วงคำจันทร์                                 นายดำรัส อุ่นทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                              พนักงานขับรถยนต์

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page