คณะผู้บริหาร

นายดำรงค์กิตติ์   บุญสงวนศรี

นายกเทศมนตรีตำบลต้นคราม 

                               

   นายเกษม   สง่าแสง                                         นายวรพล   พูลสมบัตร
รองนายกเทศมนตรี                                         รองนายกเทศมนตรี

                               

นายชูชาติ   บุญประจักษ์                                                       นายไพฑูรย์   มณีอินทร์
เลขานุการนายกเทศมนตรี                                               ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page