ประกาศเทศบาลตำบลต้นคราม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบนคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 11 ตำบลโคกคราม จุดเริ่มต้น กม.18+300 ถึง กม.18+580 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 280 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 1,120 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2561 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page

เกี่ยวกับหน่วยงาน