กิจกรรมในชุมชน

กองสาธารณสุขฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบคำร้องเรียน ม.6 ปุ๋ยหมักชีวภาพร้านหนึ่งดิน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
นายกเป็ด พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจงานขุดลอกคลองวัดน้อย ม.2 บ้านสวนขิง และคลอง ม.8 ชุมชนบ้านหงส์
นายกเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมคุณพี่เฉลิม อำพันทอง ม.9 บ้านลำบัว
นายกเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างห้องน้ำ ให้กับบ้านนางศรีไพร อัมพุต ม.11
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบตามคำร้องเรียน ม.6 ปุ๋ยหมักชีวภาพส่งกลิ่นเหม็นรบกวนประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนตุลาคม 2562